Recueils :

Artistes :

Titres :

MIJN VLAKKE LAND

Tonalité :
 • G
 • A♭
 • A
 • B♭
 • B
 • C
 • D♭
 • D
 • E♭
 • E
 • F
 • G♭
 • G
Intro :           
 
 
W  anneer de Noord  zee koppig breekt aan hoge   duinen
En witte vlokken s  chuim uiteenslaan op de   kruinen
Wanneer de norse   vloed beukt aan het zw  art basalt
En over dijk en   duin de grijze nevel   valt
Wanneer bij   eb het strand woest   is als een woestijn
En natte westenwind  en gieren van veni  jn
Dan vecht mijn land mijn   vlakke land
 
 
W  anneer de regen   daalt op straten pleinen   perken
Op dak en torenspi  ts van hemelhoge kerken  
Die in dit   vlakke land de enige bergen zi  jn
Wanneer onder de w  olken mensen dwerge  n zijn
Wanneer de d  agen gaan in domme regelmaat  
En bolle oostenwin  d het land nog vla  kker slaat
Dan wacht mijn land mijn   vlakke land
 
 
W  anneer de lage   lucht vlak over 't water s  cheert
Wanneer de lage lu  cht ons nederigheid lee  rt
Wanneer de   lage lucht er grijs als leiste  en is
Wanneer de lage lu  cht er vaal als kei  leem is
Wanneer de n  oordenwind de vlakte vierend  eelt
Wanneer de noorden  wind er onze adem   steelt
Dan kraakt mijn land mij  n vlakke land
 
 
W  anneer de Schel  de blinkt in zuidelijke zo  n
En elke Vlaamse vr  ouw flaneert in zon-jap  on
Wanneer de   eerste spin zijn lentewebben w  eeft
Of dampende het ve  ld in juli-zonlicht   beeft
Wanneer de z  uidenwind er schatert door h  et graan
Wanneer de zuidenw  ind er jubelt lang  s de baan
Dan juicht mijn land mij  n vlakke land

Contribution

Camille069, version 1.0

Évaluation

Votre évaluation ?

Recueil(s)

Vous devez vous inscrire ou vous enregistrer afin de gérer vos recueils de chansons...

Vidéo(s)

Version : 1.0
Dernière modification : 2022-11-17
AvertissementAvertissement sur les droits d'auteurs concernant les textes