Recueils :

Artistes :

Titres :

DE BURGERIJ (LES BOURGEOIS)

Tonalité :
 • E
 • F
 • G♭
 • G
 • A♭
 • A
 • B♭
 • B
 • C
 • D♭
 • D
 • E♭
 • E
Intro :     
 
 
D  ronken dol en dwaas    beet ik in mijn bier
B  ij de dikke Sjaan uit Montfe  rland
I  k dronk een glas met Klaas Ik dronk een   glas met Pier
E  n sprong er aardig uit de band     
D  ie Klaas hij voelde zich een Dant  e
D  ie Pier wou Casanova zijn    
E  n ik de super-arrog  ante Ik da  cht dat ik mez  elf kon zi  jn
 
 
E  n om twaalf uur a  ls de burgertroep
Huisgi  ng uit Hotel "De Goudfaz  ant"
D  an scholden wij ze po  ep  En zongen wij vo  l vuu  r pet in de   hand
 
 
B  urger  ij ma  nnen   van 't jaa  r nul    
Vette burgerkliek   vette vieze v  arkens
B  urgerij t  amme   zwijnenspu  l      
Al wie burger is   is een ouwe   . . .
 
 
Dr  onken dol en dwaas Bee  t ik in mijn bier
B  ij de dikke Sjaan uit Montfe  rland
I  k dronk een vat met Klaas Ik dronk e  en fust met Pier
En   sprong er heftig uit de band      
 
 
Kl  aas Dante danste als   m'n tante   En Casanova was   te bang
M  aar ik de super-arrogante I  k was   zelfs voor mez  elf niet b  ang
 
 
E  n om twaalf uur a  ls de burgertroep
Huisg  ing uit Hotel "De Goudfa  zant"
D  an scholden wij ze po  ep  En zongen wij vo  l vuu  r pet in de h  and
 
 
B  urger  ij ma  nnen   van 't jaa  r nul    
Vette burgerkliek   vette vieze v  arkens
B  urgerij t  amme   zwijnenspu  l      
Al wie burger is   is een ouwe   . . .
 
 
E  lk instinct de baas zoe  k ik mijn vertier
'  s Avonds in Hotel "De Goudfa  zant
M  et meester doctor Klaas En   met notaris Pier be  spreek ik daar de av  ondkrant
 
 
En   Klaas citeert eens wat uit Dan  te Of Pi  er haalt Casano  va aan
E  n ik ik blijf de super-arrog  ante i  k haal nog ste  eds mijn e  igen woorden aan
 
 
M  aar gaan wij naar huis men  eer de brigadier
Dan s  taat daar bij die ehhh ...   Sjaan uit Montferland
 
E  en hele troep gespuis   dronken van   al 't   bier. Dat zingt dan v  an
 
 
B  urger  ij ma  nnen   van 't jaa  r nul    
Vette burgerkliek   vette vieze v  arkens
  Ja meneer   de br  igadier d  at zinge  n ze
 
B  urgerij t  amme   zwijnenspu  l      
Al wie burger is   is een ouwe   . . .

Contribution

Camille069, version 1.0

Évaluation

Votre évaluation ?

Recueil(s)

Vous devez vous inscrire ou vous enregistrer afin de gérer vos recueils de chansons...

Vidéo(s)

Version : 1.0
Dernière modification : 2022-11-17
AvertissementAvertissement sur les droits d'auteurs concernant les textes