Recueils :

Artistes :

Titres :

Capo II
Tonalité :
 • A
 • Bb
 • B
 • C
 • Db
 • D
 • Eb
 • E
 • F
 • Gb
 • G
 • Ab
 • A
Intro : D   A7   Bm   Gb   G   A7   D   A7   /A   /B   /C#   /A   /D   D 
 
 
Si B A7 ondye ban-n l D espri se p A7 oun-n kapa D b se A7 mble- D  l
Si B A ondye bannou c Bm oeur  Em se poun-n kapab r D enme /A n     /B       /C#        /A       /D       D 
Si Bon A dye ban-n la  Bm pawol se Gb  poun-n kapab G  pale
Poun-n sa  A7 di tout san-n dwe D  di  A7       D 
 A Depi na-p di sa ki  Bm vre   Gb       Bm 
Pou nou p A7 ale tout  D pawol san ke- A7 n pa bles (reprendre l'intro) se pesoun-n
 
 
 D 
 
 
Si bondye ba nou yeux se pou nou kapab we
Si Bondye ban-n zorey se poun-n kapab tande
Si Bondye ban-n memwa se poun-n kapab songe
Tout san-n we tout san-n tande
Sa-k fe-n ri sa-k fe-n kriye
Poun-n pa twoke min-m par hasard
Sa ki bien pou sa ki mal
 
 
Si Bondye ba nou bouche se poun-n kapab mange
Quantite-n dwe mange san nou pa gaspiye
Nou plin fre ki grangou tou patou sou late
La mize pon-n yo li kale yo
Yo pat mande pou yo te fet
Songe se fre nou ba yo min,
Sin-n vle poun-n domi leve bien
 
 
Si Bondye ban-n konsyans se poun-n kapab juge
Poun-n we sa ka-p konstwi
Poun-n we sa ka-p detwi
Avan-n juge peson-n, na kampe devan ou glas
Na va gade si nou samble
Moun-n ka-p konstwi, moun-n ka-p detwi
Moun-n ka-p simaye lajistis, ou bien lanmo
 
 
Si Bondye banou nan-m se pun-n kapab souffri
Ak tout moun-n ki gen nan-m
La vi ap mal min nin
Nou minm ki gen moyen, ki gen yin la sante
Pa bliye fre-n yo ka-p trin nin
Yo sans abri yo tou touni
Nou tout se-ou grin-n kote-n prale
An-n kembe min jistan-n rive...
An-n kembe min jistan-n rive
An-n kembe min jistan-n rive... (fade out)

Contributions

 Merveilleux Kmoken, version 1.0

Évaluation

Votre évaluation ?

Recueil(s)

Vous devez vous inscrire ou vous enregistrer afin de gérer vos recueils de chansons...

Vidéo(s)

Version : 1.2
Dernière modification : 2013-04-24
Avertissement sur les droits d'auteurs concernant les textes