Connexion membre

Recueils : publics
persos
Artistes :
Titres :
menu

EL PASO DEL EBRO

-

Folklore menu

Chant espagnol, repris par les Républicains lors de la guerre civile espagnole (1938)
Tonalité :

 Em El ejercito del  B  Ebro
 B  Rum balabum balabum bam bam
 Em El ejercito del  B  Ebro
 B  Rum balabum balabum bam bam
 
 
 Em Una noche el rio p D  aso
Ay Carmel C a, ay Carme B7  la
 Em Una noche el rio p D  aso
Ay Carmel C a, ay Carme B7  la
 
 
 Em Y las tropas invas B  oras
 B  Rum balabum balabum bam bam
 Em Y las tropas invas B  oras
 B  Rum balabum balabum bam bam
 
 
 Em Buena paliza les d D  io
Ay Carmel C a, ay Carme B7  la
 Em Buena paliza les d D  io
Ay Carme C la, ay Carme B7  la
 
 
 Em El furor de los traid B  ores
 B  Rum balabum balabum bam bam
 Em El furor de los traid B  ores
 B  Rum balabum balabum bam bam
 
 
 Em Lo descarga su av D  iacion
Ay Carme C la, ay Carme B7  la
 Em Lo descarga su av D  iacion
Ay Carme C la, ay Carme B7  la
 
 
 Em Pero nada pueden b B  ombas
 B  Rum balabum balabum bam bam
 Em Pero nada pueden b B  ombas
 B  Rum balabum balabum bam bam
 
 
 Em Donde sobra coraz D  on
Ay Carme C la, ay Carme B7  la
 Em Donde sobra coraz D  on
Ay Carme C la, ay Carme B7  la
 
 
 Em Contrataques muy ra B  biosos
 B  Rum balabum balabum bam bam
 Em Contrataques muy ra B  biosos
 B  Rum balabum balabum bam bam
 
 
 Em Deberemos resis D  tir
Ay Carme C la, ay Carmel B7  a
 Em Deberemos resis D  tir
Ay Carme C la, ay Carme B7  la
 
 
 Em Pero igual que  B  combatimos
 B  Rum balabum balabum bam bam
 Em Pero igual que  B  combatimos
 B  Rum balabum balabum bam bam
 
 
 Em Prometemos resis D  tir
Ay Carme C la, ay Carme B7  la
(4x)
Version : 1.3
Dernière modification : 2013-10-04
Avertissement Avertissement sur les droits d'auteurs concernant les textes